`

138 Phút Gia đình, Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

109 Phút Hành động

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

88 Phút Hài hước, Hoạt hình, Gia đình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

79 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

107 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

123 Phút Lãng mạn

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

115 Phút Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

85 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

98 Phút Hài hước, Lãng mạn

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

106 Phút Hành động

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

98 Phút Lãng mạn, Hồi hộp

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

99 Phút Hài hước, Phiêu lưu, Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

115 Phút Hài hước, Lãng mạn, Phiêu lưu

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

GODZILLA X KONG: ĐẾ CHẾ MỚI

GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE

115 Phút Hành động, Phiêu lưu

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

133 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

102 Phút Hài hước, Hành động

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

0 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

STRANGE WORLD

STRANGE WORLD

0 Phút Viễn tưởng, Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

TAROT

TAROT

0 Phút Kinh dị, Hồi hộp

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Hài hước, Hoạt hình, Gia đình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Lãng mạn, Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

138 Phút Gia đình, Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

109 Phút Hành động

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng