`

115 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

101 Phút Hài hước, Phiêu lưu, Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

STALKER: TỘI ÁC HOÀN HẢO

FOLLOWING STALKER

103 Phút Hồi hộp

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

TOTTO-CHAN: CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

TOTTO-CHAN: THE LITTLE GIRL AT THE WINDOW

114 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

11 Phút Hài hước, Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

FURIOSA: CÂU CHUYỆN TỪ MAX ĐIÊN

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

148 Phút Hành động, Phiêu lưu

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

85 Phút Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

138 Phút Gia đình, Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến
Rạp Cao Thắng
Rạp Lý Chính Thắng

GIA TÀI CỦA NGOẠI

HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES

0 Phút Gia đình, Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Hài hước, Hành động, Phiêu lưu

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MÓNG VUỐT

CLAWS

0 Phút Kinh dị, Hồi hộp

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Hài hước, Phiêu lưu, Hoạt hình

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Kinh dị, Ly kỳ, Hồi hộp

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

CỬU LONG THÀNH TRẠI: VÂY THÀNH

TWILIGHT OF THE WARRIOR : WALLED IN

0 Phút Hành động

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

0 Phút Tâm lý

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến

VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG: NGÀY MỘT

A QUIET PLACE: DAY ONE

0 Phút Kinh dị

(*) Chọn suất chiếu để đặt vé trực tuyến